درباره ما

واحد آموزش مجتمع مسکونی پارس جم با هدف نظارت و پشتیبانی از مراکز آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی برای خانواده ها فعالیت می نماید. این واحد زیر نظر مدیر اجرایی مجتمع مسکونی راهبری مراکز غیردولتی (مهدکودک ها و مدارس) را نیز به عهده دارد.

سابقه فعالیت

سابقه فعالیت و عملکرد این واحد ….

چشم انداز

سند چشم انداز واحد آموزش

میزان فعالیت ها

17
تعداد مدارس
3000
تعداد دانش آموزان
150
دوره های برگزار شده
90
مقامهای کسب شده

آخرین اخبار