والدین‌ گرامی‌، معلم‌ فرزند شما تا چه‌ اندازه در تدریس‌ خود به‌ عوامل‌ زیر توجه‌ دارد؟ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ پاسخ‌ شما در کیفیت‌ بخشی‌ به‌ مسائل‌ آموزشی‌ و تربیتی‌ مدرسه‌ بسیار تاثیرگذار می‌ باشد، لذا در پاسخ‌ دهی‌ خود دقت‌ لازم را مبذول فرمایید.

این نظر سنجی به منظور ارتقای سطح کیفی مرکز آموزشی می باشد و صرفا توسط مسئول آموزش مجتمع مسکونی پارس جم و به صورت کاملا محرمانه اخذ و پایش می گردد.

نظر سنجی اولیا از آموزگار-دبستان هدف