این نظر سنجی به منظور ارتقای سطح کیفی مرکز آموزشی فرزند شما می باشد و صرفا توسط مسئول آموزش مجتمع مسکونی پارس جم و به صورت کاملا محرمانه اخذ و پایش می گردد.

نظر سنجی اولیا از مربیان - ورودی 1403