فرم پیش ثبت نام - پیش دبستانی پسرانه - سال تحصیلی 1404-1403

  • اطلاعات کودک

  • اطلاعات پدر کودک

  • درصورتی که کد پرسنلی ندارید عدد 0 را وارد کنید.
  • اطلاعات مادر کودک

  • درصورتی که کد پرسنلی ندارید عدد 0 را وارد کنید.
  • (در صورت پاسخگو نبودن شماره منزل، تلفن همراه پدر و مادر) در مواقع لزوم بتوان با آنها تماس گرفت.
  • اطلاع رسانی های پیامکی ما فقط از طریق این شماره می باشد.
  • اطلاع رسانی های پیامکی ما فقط از طریق این شماره می باشد.