معلم گرامی
پرسشنامه حاضر درخصوص چگونگی تعاملات کادر اداری با شما در ارتباط با کلاس و درس تهیه شده است و پاسخ های شما کاملا محرمانه توسط مسئول محترم آموزش پایش خواهد شد. اظهار نظرهای دقیق شما ما را در تصمیم گیری مناسب یاری می نماید.
خواهشمند است هر سوال را به دقت مطالعه کرده و نظر خود را علامت‌گذاری نمایید.
از اینکه وقت گرانبهای خود را برای تکمیل این فرم اختصاص می دهید و به ما کمک می کنید صمیمانه سپاسگزاریم. پاسخ های شما در بهتر شدن محیط آموزشی تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.