خواهشمندیم جهت پیشرفت هرچه بهتر مراکز آموزشی مجتمع ، قبل از اقدام به پیش ثبت نام ، فرم نظر سنجی را تکمیل نموده و سپس مراحل پیش ثبت نام کودک خود را انجام دهید.

** تایید نهایی پیش ثبت نام شما منوط به تکمیل فرم نظر سنجی می باشد.